Заявка за участие в Австралийското математическо състезание

Записванията стават до 6 август 2018 г. чрез изпращане на  e-mail  до  проф. дмн Стоян Капралов - s.kapralov@gmail.com.