Заявка за участие в турнира „Иван Салабашев“

Заявете участие в турнира „Иван Салабашев“ в Габрово за 2017 година все още не се приемат.