Заявка за участие в турнира „Иван Салабашев“

Заявки за участие в турнира „Иван Салабашев“ не се изпращат от сайта. Вижте обявата за турнира.