Заявка за участие в турнира „Черноризец Храбър“

Заявки за участие в турнира „Черноризец Храбър“ не се изпращат от сайта. Вижте обявата за турнира.