Заявка за участие в състезанието „Хитър Петър“

Заявки за участие в състезанието „Хитър Петър“ в Габрово през 2017 година все още не се приемат.