Кратка история на секцията

Съюзът на математиците в България (СМБ) има над стогодишна история. За негова рождена дата е приет денят 19 април 1898 година, когато в София се провежда учредителното събрание на Физико-математическото дружество (ФМД) и е избран първият му председател – Иван Салабашев.

През 1960 година, след 10-годишно прекъсване на дейността на ФМД, е учредено Българското физико-математическо дружество (БФМД) с председател доц. Петко Иванов. Съгласно новия устав на БФМД, в окръжните градове на страната се създават секции, които имат свое ръководство. Така структурата на най-голямото обединение на българските физици и математици се разраства в цялата страна. През първите две години се създават 33 секции.

Габровската секция на дружеството е основана на 15 март 1962 година. Учредители на секцията са Борис Контохов, Величка Кипрова, Вергил Димитров, Димо Станев, Живко Хлебаров, Иван Бакалов, Иванка Жеглова, Марин Дичев, Никола Петърчев, Радка Радева, Сотир Сърбов, Стефан Арменски, Стефан Кумбиев, Христо Кръстев и Христо Христов. За председател на секцията е избран Димо Станев.

През октомври 1971 година БФМД се разделя на две – Дружество на физиците в България и Българско математическо дружество (БМД). БМД започва своята дейност с над 2000 членове, обединени в 40 секции в цялата страна.

Мащабната дейност на БМД в областта на математическото образование, по проблемите на информатиката, по научно-приложната дейност и по работата с младежта по естествен начин води до идеята за прерастване на БМД в Съюз на математиците в България (СМБ). Това става на 6 април 1977 година във Варна, където е свикан учредителен конгрес и е избрано централно ръководство с председател акад. Любомир Илиев.

В момента СМБ има 61 секции в страната.

Последователно председатели на нашата секция са били Димо Станев (1962 – 1973), Вергил Димитров (1973 – 1976), доц. д-р Атанас Атанасов (1976 – 1983), доц. д-р Веселина Терзиева (1983 – 1992) и проф. дмн Стоян Капралов (1992 – 2002).

Настоящ председател на секцията е проф. дмн Румен Даскалов. Членове на ръководството на секцията са  Антоанета Манева, Корнелия Пашова, Мария Христова  и Цветана Кюмюрджиева,

Секцията е била домакин на Пролетната конференция на СМБ през 1976 година и на Ученическия институт по математика и информатика през 2012 и 2013 години.

Секцията е основен организатор на математическото състезание „Хитър Петър“. Освен това СМБ – Габрово администрира следните математически състезания и турнири:

  • математически турнир „Черноризец Храбър“;
  • математически турнир „Иван Салабашев“;
  • Australian Mathematics Competition (AMC).