Членове на секцията за 2018 година

 1. Анелия Пенева Петрова
 2. Антоанета Тодорова Манева
 3. Бончо Иванов Александров
 4. Валентина П. Тодорова-Лазарова
 5. Велина Христова Коева
 6. Върбан Иванов Христов
 7. Димитрина Атанасова Терзиева
 8. Донка Христова Капралова
 9. Елена Методиева Даскалова
 10. Елена Тодорова Атанасова
 11. Иван Радев Иванов
 12. Иван Тодоров Барзев
 13. Илка Иванова Неделева
 14. Йордан Тончев Йорданов
 15. Корнелия Николова Пашова-Рашева
 16. Красимира Колева Дончева
 17. Людмила Димитрова Паскалева
 18. Марийка Нанева Мерджанова
 19. Мария Георгиева Христова
 20. Мариана Иванова Владимирова
 21. Минка Митева Йорданова
 22. Николина Илиева Георгиева
 23. Николина Христова Георгиева
 24. Павлина Рачева Стефанова
 25. Пенка Илиева Симеонова
 26. Пенка Иванова Иванова
 27. Пламен Здравков Паскалев
 28. Радка Димитрова Петрова
 29. Радослава Богданова Цанева
 30. Райна Славилова Гутева
 31. Румен Николов Даскалов
 32. Румяна Стефанова Димова
 33. Румяна Рачева Димитрова
 34. Светла Данаилова Колева
 35. Светлана Петрова Барзева
 36. Стефанка Денкова Стеафанова
 37. Стефанка Лалева Цонева
 38. Стефка Иванова Петрова
 39. Стоян Недков Капралов
 40. Тодор Петров Петров
 41. Цветана Йорданова Кюмюрджиева
 42. Христо Георгиев Христов
 43. Цветанка Иванова Христова
 44. Галина Тодорова Богданова
Top