Членове на секцията за 2019 година

 1. Анелия Пенева Петрова
 2. Антоанета Тодорова Манева
 3. Бончо Иванов Александров
 4. Валентина П. Тодорова-Лазарова
 5. Валентина Стоянова Кукенска
 6. Велина Христова Коева
 7. Димитрина Атанасова Терзиева
 8. Галина Тодорова Богданова
 9. Галя Иванова Неделчева
 10. Донка Христова Капралова
 11. Елена Методиева Даскалова
 12. Елена Тодорова Атанасова
 13. Иван Радев Иванов
 14. Иван Тодоров Барзев
 15. Илка Иванова Неделева
 16. Йордан Тончев Йорданов
 17. Корнелия Николова Пашова-Рашева
 18. Красимира Колева Дончева
 19. Людмила Димитрова Паскалева
 20. Мариана Иванова Владимирова
 21. Марийка Нанева Мерджанова
 22. Марийка Стефанова Атанасова
 23. Мария Георгиева Христова
 24. Минка Митева Йорданова
 25. Николина Илиева Георгиева
 26. Николина Христова Георгиева
 27. Павлина Рачева Стефанова
 28. Пенка Илиева Симеонова
 29. Пенка Иванова Иванова
 30. Пламен Здравков Паскалев
 31. Радка Димитрова Петрова
 32. Радослава Богданова Цанева
 33. Райна Димитрова Метева
 34. Райна Славилова Гутева
 35. Румен Николов Даскалов
 36. Румяна Рачева Димитрова
 37. Светла Данаилова Колева
 38. Светлана Петрова Барзева
 39. Стефанка Денкова Стеафанова
 40. Стефанка Лалева Цонева
 41. Стефка Иванова Петрова
 42. Стоян Недков Капралов
 43. Тодор Петров Петров
 44. Фанка Илиева Рачева
 45. Христо Любенов Рачев
 46. Цветана Йорданова Кюмюрджиева
 47. Цветанка Иванова Христова
Top