Членове на секцията за 2021 година

 1. Анелия Пенева Петрова
 2. Антоанета Тодорова Манева
 3. Валентина П. Тодорова-Лазарова
 4. Валентина Стоянова Кукенска
 5. Велина Христова Коева
 6. Вера Димова Христова
 7. Галина Тодорова Богданова
 8. Галя Иванова Неделчева
 9. Донка Христова Капралова
 10. Елена Методиева Даскалова
 11. Елена Тодорова Атанасова
 12. Илка Иванова Неделева
 13. Йордан Тончев Йорданов
 14. Корнелия Николова Пашова-Рашева
 15. Красимира Колева Дончева
 16. Мариана Иванова Владимирова
 17. Марийка Нанева Мерджанова
 18. Марийка Стефанова Атанасова
 19. Мария Георгиева Христова
 20. Минка Митева Йорданова
 21. Николина Христова Георгиева
 22. Павлина Рачева Стефанова
 23. Пенка Илиева Симеонова
 24. Радка Димитрова Петрова
 25. Радослава Богданова Цанева
 26. Райна Димитрова Метева
 27. Райна Славилова Гутева
 28. Румен Николов Даскалов
 29. Румяна Рачева Димитрова
 30. Светла Данаилова Колева
 31. Стефанка Денкова Стеафанова
 32. Стефанка Лалева Цонева
 33. Стоян Недков Капралов
 34. Тодор Димитров Тодоров
 35. Христо Драгостинов Христов
 36. Цветана Йорданова Кюмюрджиева
Top