2019 година

Задачи, отговори и класирания от състезанието „Хитър Петър“


Задачи:

2 клас, 3 клас, 4 клас, 5 клас, 6 клас, 7-8 клас


Отговори


Класиране


Класиране на учениците от Габровска област