МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ХИТЪР ПЕТЪР"
ГАБРОВО, 8 октомври 2011 г.
РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5 КЛАС ОТ ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
МЯСТО ИМЕ КЛАС ГРАД УЧИЛИЩЕ ТЕСТ ХП ОБЩО
1 Доника Ивова Нейкова 5 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 46 0 46
1 Христина Борисова Борисова 5 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 46 0 46
2 Димитър Георгиев Тумбалов 5 Дряново СОУ "М. Райкович" 43 0 43
3 Мартин Станиславов Тодоров 5 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 42 0 42
3 Петър Христов Йосифов 5 Габрово ОУ "Неофит Рилски" 42 0 42
4 Селена Мирославова Симеонова 5 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 41 0 41
5 Максим Драгомиров Славоев 5 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 40 0 40
6 Александра Ивайлова Балканска 5 Севлиево СОУ "Васил Левски" 39 0 39
7 Георги Бойков Христов 5 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 38 0 38
7 Йордан Валентинов Петков 5 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 38 0 38
8 Рафаел Божидаров Бижев 5 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 34 0 34
9 Димитър Огнянов Гоцов 5 Севлиево СОУ "Васил Левски" 32 0 32
10 Мария Калоянова Кънчева 5 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 31 0 31
11 Мартина Мартин Георгиева 5 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 30 0 30
12 Алекс Стоянов Вълев 5 Габрово СОУ "Райчо Каролев" 28 0 28
12 Виктория Николаева Колева 5 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 28 0 28
12 Георги Николаев Тодоров 5 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 28 0 28
12 Теодор Светлинов Мицев 5 Габрово СОУ "Райчо Каролев" 28 0 28
13 Анжела Иванова Стефанова 5 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 26 0 26
13 Иван Петков Цвятков 5 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 26 0 26
14 Маргарита Стефанова Моллова 5 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 25 0 25
14 Мартин Миленков Калонкин 5 Габрово ОУ "Христо Ботев" 25 0 25
15 Деница Николаева Цанева 5 Трявна СОУ "Петко Р. Славейков“ 24 0 24
15 Максим Калинов Илиев 5 Габрово СОУ "Райчо Каролев" 24 0 24
15 Стоян Пламенов Михайлов  5 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 24 0 24
16 Габриела Иванова Мойнова 5 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 23 0 23
16 Деница Десимирова Георгиева 5 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 23 0 23
16 Пенчо Бориславов Цочев 5 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 23 0 23
17 Ана-Мария Емилиянова Кънчева 5 Габрово ОУ "Неофит Рилски" 22 0 22
17 Симеон Кирилов Геловски 5 Севлиево СОУ "Васил Левски" 22 0 22
17 Цвета Огнянова Тодорова 5 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 22 0 22
17 Цветелина Цветославова Горанова 5 Габрово СОУ "Райчо Каролев" 22 0 22
18 Божидар Бориславов Йорданов 5 Севлиево СОУ "Васил Левски" 21 0 21
18 Валентин Валериев Димитров 5 Севлиево СОУ "Васил Левски" 21 0 21
18 Виктория Христова Иванова 5 Габрово СОУ "Райчо Каролев" 21 0 21
19 Калоян Боянов Ботев 5 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 19 0 19
20 Ралица Иванова Чомакова 5 Габрово СОУ "Райчо Каролев" 18 0 18
21 Нелина Стефанова Николова 5 Габрово ОУ "Неофит Рилски" 12 0 12
22 Христо Ангелов Евлогиев 5 Габрово ОУ "Неофит Рилски" 7 0 7
23 Александра Григорова Киришева 5 Габрово ОУ "Христо Ботев" 6 0 6
24 Станимира Веселинова Алексиева 5 Габрово ОУ "Христо Ботев" 3 0 3
25 Силвия Красимирова Гичева 5 Габрово ОУ "Ран Босилек" 2 0 2
26 Ванеса Пламенова Милева 5 Габрово ОУ "Неофит Рилски" 0 0 0