МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ХИТЪР ПЕТЪР"
ГАБРОВО, 8 октомври 2011 г.
РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 6 КЛАС ОТ ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
МЯСТО ИМЕ КЛАС ГРАД УЧИЛИЩЕ ТЕСТ ХП ОБЩО
1 Манол Христов Парашкевов 6 Севлиево СОУ "Васил Левски" 50 6 56
2 Даниел Мирославов Нинов 6 Севлиево СОУ "Васил Левски" 35 4 39
3 Явор Руменов Колев 6 Трявна СОУ "Петко Р. Славейков“ 28 6 34
4 Цветелина Светославова Якова 6 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 26 4 30
5 Любен Димитров Станчев 6 Севлиево СОУ "Васил Левски" 25 4 29
6 Георги Делянов Генков 6 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 22 6 28
6 Кремена Ивайлова Дръндева 6 Севлиево СОУ "Васил Левски" 26 2 28
7 Мира Любомирова Иванова 6 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 27 0 27
8 Рени Димитрова Иванова 6 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 19 4 23
8 Християна Иванова Кметова 6 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 19 4 23
9 Ребека Силянова Росенова 6 Севлиево СОУ "Васил Левски" 19 2 21
10 Ваня Иванова Франсъзова 6 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 17 0 17
10 Искра Илиева Трифонова 6 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 15 2 17
10 Мария Цанева Чалъкова 6 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 15 2 17
11 Цветелина Миленова Цонева 6 Севлиево СОУ "Васил Левски" 16 0 16
12 Марина Николаева Михайлова 6 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 10 4 14
13 Виктория Иванова Ботева 6 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 9 4 13
14 Веселин Станиславов Недевски 6 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 11 0 11
14 Стефка Тодорова Стоева 6 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 11 0 11
15 Ангел Огнянов Гоцов 6 Севлиево СОУ "Васил Левски" 10 0 10
15 Даниел Емилов Георгиев 6 Габрово ОУ "Христо Ботев" 6 4 10
16 Росица Христова Денева 6 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 7 2 9
17 Румен Светомиров Минчев 6 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 7 0 7
18 Йоана Георгиева Илиянова 6 Севлиево ОУ "Стефан Пешев" 2 4 6
19 Дебора Илиянова Димитрова 6 Габрово ОУ "Неофит Рилски" -2 6 4
19 Раймял Джихан Зиберова 6 Севлиево СОУ "Васил Левски" 4 0 4
20 Вилина Тодорова Тодорова 6 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 3 0 3
20 Даниел Тихомиров Лазаров 6 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 1 2 3
21 Габриел Неделчев Михов 6 Севлиево ОУ "Стефан Пешев" 0 0 0
21 Девора Цанкова Илева 6 Габрово ОУ "Христо Ботев" -2 2 0
21 Йоанна Валентинова Марева 6 Габрово ОУ "Христо Ботев" 0 0 0
21 Ренета Георгиева Христова 6 Габрово ОУ "Неофит Рилски" 0 0 0
21 Събина Събева Събева 6 Габрово ОУ "Христо Ботев" 0 0 0