МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ХИТЪР ПЕТЪР"
ГАБРОВО, 13 октомври 2012 г.
РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 3 КЛАС
МЯСТО ИМЕ КЛАС ГРАД УЧИЛИЩЕ ТЕСТ
1 Мартин Даниел Копчев 3 Габрово НУ "Васил Левски" 60
1 Яна Цветанова Василева 3 Габрово ОУ "Ран Босилек" 60
2 Лазар Румянов Гърбузанов 3 Габрово ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 46
2 Мартин Галинов Гатев 3 Габрово ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 46
3 Анимир Тихомиров Георгиев 3 Габрово ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 43
4 Димитър Анатолиев Димитров 3 Габрово СОУ "Райчо Каролев" 39
5 Мина Иванова Попова 3 Габрово ОУ "Ран Босилек" 38
6 Бранимир Миленов Върбанов 3 Габрово ОУ "Ран Босилек" 33
7 Ренета Иванова Николова 3 Севлиево СОУ "Васил Левски" 29
8 Инна Ивайлова Дръндева 3 Севлиево ОУ "Стефан Пешев" 26
8 Симона Станислав Тодорова 3 Габрово ОУ "Неофит Рилски" 26
9 Иван Кристианов Ненов 3 Трявна СОУ "П. Р. Славейков" 25
9 Никол Христова Караиванова 3 Габрово НУ "Васил Левски" 25
10 Ева Галин Петкова 3 Габрово ОУ "Ран Босилек" 24
10 Марион Николаева Мичева 3 Габрово СОУ "Райчо Каролев" 24
11 Симона Стефанова Стойчева 3 Севлиево СОУ "Васил Левски" 22
12 Андреан Николаев Деков 3 Габрово СОУ "Отец Паисий" 21
13 Борислава Веселинова Иванова 3 Севлиево ОУ "Стефан Пешев" 19
14 Кристиан Красимиров Пенчев 3 Дряново СОУ "Максим Райкович" 16
15 Любов Младенова Георгиева 3 Габрово ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 11
15 Никола Андрианов Николов 3 Габрово ОУ "Ран Босилек" 11
15 Пламен Димитров Сотиров 3 Дряново СОУ "Максим Райкович" 11
16 Александър Младенов Янков 3 Севлиево СОУ "Васил Левски" 9
16 Мария Даниелова Мутова 3 Дряново СОУ "Максим Райкович" 9
16 Станислава Евгениева Златева 3 Габрово СОУ "Райчо Каролев" 9
17 Бранимир Павлинов Митев 3 Дряново СОУ "Максим Райкович" 8
18 Мартина Тодорова Маринова 3 Дряново СОУ "Максим Райкович" 7
19 Деница Пенчева Чукова 3 Дряново СОУ "Максим Райкович" 6
20 Соня Цветанова Цонева 3 Севлиево СОУ "Васил Левски" 4
21 Иван Владимиров Иванов 3 Габрово ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 2
21 Тинислав Тинко Андреев 3 Габрово СОУ "Райчо Каролев" 2
22 Даниел Момчилов Косев 3 Дряново СОУ "Максим Райкович" 1
22 Ивона Георгиева Георгиева 3 Габрово ОУ "Неофит Рилски" 1
23 Ивален Свиленов Конов 3 Габрово ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 0
23 Петър Красимиров Петров 3 Габрово ОУ "Ран Босилек" 0
23 Станислав Ивайлов Иванов 3 Дряново СОУ "Максим Райкович" 0
Забележка:
Поради специфичността на използваната музикална терминология в задача 5, всички участници получават по 2 точки на тази задача.