МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ХИТЪР ПЕТЪР"
ГАБРОВО, 12 октомври 2013 г.
КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГАБРОВСКА ОБЛАСТ 7 КЛАС
ИМЕ КЛАС ГРАД УЧИЛИЩЕ ТЕСТ ХП ОБЩО
1 Георги Бойков Христов 7 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 50 20 70
2 Йордан Валентинов Петков 7 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 41 15 56
3 Мартина Мартин Георгиева 7 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 35 15 50
4 Александра Ивайлова Балканска 7 Севлиево СОУ "Васил Левски" 28 15 43
5 Доника Ивова Нейкова 7 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 39 0 39
6 Маргарита Стефанова Моллова  7 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 24 15 39
7 Цвета Огнянова Тодорова 7 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 33 0 33
8 Иван Петров Цвятков 7 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 30 0 30
9 Валентин Валериев Димитров 7 Севлиево СОУ "Васил Левски" 12 15 27
10 Мартин Станиславов Тодоров 7 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 9 15 24
11 Калоян Боянов Ботев  7 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 21 0 21
12 Стоян Пламенов Михайлов 7 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 15 5 20
13 Мартин Руменов Борисов 7 Габрово ОУ "Христо Ботев" 19 0 19
14 Симеон Кирилов Геловски 7 Севлиево СОУ "Васил Левски" 18 0 18
15 Йоана Николаева Симеонова 7 Габрово ОУ "Цанко Дюстабанов" 16 0 16
16 Кирил Тихомиров Кирилов 7 Габрово ОУ "Христо Ботев" 16 0 16
17 Мария Калоянова Кънчева 7 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 11 0 11
18 Мария Николаева Ганева 7 Дряново СОУ "Максим Райкович" 11 0 11
19 Пенчо Бориславов Цочев  7 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 11 0 11
20 Пламена Досева Стойкова 7 Габрово ОУ "Христо Ботев" 9 0 9
21 Димитър Георгиев Тумбалов 7 Дряново СОУ "Максим Райкович" 8 0 8
22 Маргарита Цветанова Костова 7 Габрово ОУ "Цанко Дюстабанов" 8 0 8
23 Моника Светлозарова Ламбева 7 Дряново СОУ "Максим Райкович" 5 0 5
24 Максим Симеонов Иванов 7 Габрово ОУ "Цанко Дюстабанов" 3 0 3
25 Никол Николаева Кръстева 7 Габрово ОУ "Цанко Дюстабанов" 3 0 3
26 Мартин Миленов Калонкин 7 Габрово ОУ "Христо Ботев" 1 0 1
27 Николай Христов Христов 7 Габрово ОУ "Цанко Дюстабанов" 0 0 0