Регламент на състезанието „Хитър Петър“

Състезанието е за ученици от 3 до 8 клас.

Състезателните теми за трети и четвърти клас включват 15 тестови задачи. Темите за пети, шести, седми и осми клас  включват 15 тестови задачи и една специална задача, наречена Задача на Хитър Петър. От предложените 5 отговора на всяка тестова задача точно един е верен. За верен отговор се дават 2 точки (от първа до пета задача), 4 точки (от шеста до десета задача) или 6 точки (от единадесета до петнадесета задача). За грешен отговор се отнема 1 точка, а за непосочен отговор нито се дават, нито се отнемат точки. Задачата на Хитър Петър се оценява с 20 точки. Към точките от теста се добавят 15 бонус точки (за да няма в класирането ученици с отрицателен брой точки).

Продължителността на състезанието за 3 и 4 клас е 60 минути, а за останалите класове – 90 минути.

Не се разрешава използването на калкулатори.

Работите на участниците остават при централните организатори. Сканирани копия на работите не се изпращат.