Регламент на състезанието „Хитър Петър“

РЕГЛАМЕНТ

на математическото състезание „Хитър  Петър“

(втората събота на месец октомври)

Централен организатор  –  екип от математици, членове на СМБ-секция Габрово, координиран от проф. дмн Румен Даскалов. Съорганизатори на състезанието са Технически Университет – Габрово и ПМГ “Акад. Иван Гюзелев“.

Локални  организатори  – секции на СМБ, начални училища, основни училища, средни училища, природо-математически или математически гимназии, които осигуряват участието в състезанието на поне 100 ученика от един град или поне 50 ученика от едно училище. (Желателно е новите локални организатори да поканят за участие при тях и учениците от другите училища в града.) Желаещите да бъдат локални организатори (т.е. да организират състезанието) трябва да изпратят имейл на адрес smb.gabrovo.competitions@gmail.com за установяване на контакт с националния координатор – проф. дмн Р. Даскалов.

 Състезанието е за ученици от 2. до 8. клас и се провежда  втората събота на месец октомври от 11 часа с продължителност 90 минути.  Състезателните теми са за 2. клас, 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас и обща тема за 7.–8. клас. Всяка  тема включва 10 тестови задачи  с избираем отговор  и  5 задачи на Хитър Петър със свободен отговор. Темите за съответния клас включват в основни линии училищния материал по математика от предишния клас, както и задачи, излизащи извън рамките на стандартния училищен материал по математика. От предложените 5 отговора на тестовите задачи точно един е верен. За верен отговор на задачи от 1 до 5 се дават по 2 точки, на задачи от 6 до 10 се дават по 4 точки и на задачи  от 11 до 15 се дават  съответно 6, 7, 8, 9 и 10 точки. За непосочен отговор не се дават точки, а за грешен отговор се отнема 1 точка.  Към получените точки се добавят още 15 бонус точки (за да няма в класирането ученици с отрицателен брой точки).

Не се разрешава използване на калкулатори. Сканирани копия на бланките за отговори не се изпращат. Резултатите от състезанието (национално класиране) се публикуват на интернет-страницата на състезанието – www.smb-gabrovo.com.

Временното класиране  се обявява на сайта www.smb-gabrovo.com до 5 дни след провеждане на състезанието. Контестации и питания се отправят до локалните организатори в рамките на 3 дни след публикуването на временното класиране.  Крайното класиране се определя от националния координатор, отчитайки основно получените от състезателите резултати, както и евентуално възникнали при провеждане на състезанието допълнителни обстоятелства. Класираните на първите три места получават диплом  и медал, като медал получават само тези ученици, които имат резултат над 50 точки. Не се награждават ученици,  имащи резултат по-малък от 30 точки.

Таксата правоучастие се определя от локалните организатори и зависи от разходите, които те ще направят за организиране и провеждане на състезанието. (В зависимост от размера на таксата  4 или 5 лева  на участник се превеждат на централния  организатор по сметката на „ВД акаунт“ ЕООД. )

Локалните организатори изпращат на централния организатор само файл с резултатите (по образец) и съхраняват бланките за отговори две седмици.

Top