2015 година

Задачи, отговори и класирания от състезанието „Хитър Петър“

Задачи
3 клас, 4 клас, 5 клас, 6 клас, 7 клас, 8 клас

Отговори

Класиране
3 клас, 4 клас, 5 клас, 6 клас, 7 клас, 8 клас

Класиране на участниците от Габровска област
3 клас, 4 клас, 5 клас, 6 клас, 7 клас, 8 клас
Top